Polityka Cookies

1. Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem i administratorem sklepu internetowego „DobryMebel.com” (dalej „Sklep Internetowy”) jest DAGMARA MUCHA, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAGMARA MUCHA "DOBRY MEBEL" (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Nowa Wieś Książęca 105/15, 63-640 Bralin), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 619-190-88-18, REGON 301914282, adres poczty elektronicznej: biuro@dobrymebel.com (dalej „Sprzedawca”).
1.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).

2. Proces zbierania informacji
2.1 Automatyczne zbieranie informacji w ramach Sklepu Internetowego odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym należącym do Usługobiorcy/Klienta (m.in. komputer, tablet, smartfon) w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (dalej „Pliki Cookies”).
2.2 Pliki Cookies zawierają w szczególności:
2.2.1 nazwę strony internetowej Sklepu Internetowego,
2.2.2 czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Usługobiorcy/Klienta,
2.2.3 unikalny numer.
2.3 Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Usługobiorcę/Klienta i nie pozwalają na ustalenie jego tożsamości. Nie są one również w jakikolwiek sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego Usługobiorcy/Klienta i nie modyfikują ustawień tego urządzenia ani zainstalowanego na nim oprogramowania.
2.4 Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
2.4.1 dostosowanie Sklepu Internetowego do preferencji Usługobiorców/Klientów i optymalizacja jego funkcjonowania, w tym poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Usługobiorcy/Klienta i odpowiednie wyświetlanie na nim strony internetowej Sklepu Internetowego,
2.4.2 ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym poprzez zapamiętywanie informacji podanych przez Usługobiorcę/Klienta,
2.4.3 tworzenie statystyk i prowadzenie analiz, które umożliwiają Sprzedawcy zrozumienie preferencji Usługobiorców/Klientów oraz usprawnienie funkcjonowania Sklepu Internetowego,
2.4.4 dostarczanie Usługobiorcom/Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań,
2.4.5 popularyzacja Sklepu Internetowego, w tym za pomocą portali społecznościowych (np. Facebook).
2.5 W ramach Sklepu Internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje Plików Cookies:
2.5.1 pliki sesyjne o charakterze tymczasowym, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy/Klienta do momentu opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
2.5.2 pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy/Klienta przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę/Klienta.
2.6 Podmiotem zamieszczającym Pliki Cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy/Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca. Pliki Cookies mogą być jednak wykorzystywane również przez podmioty współpracuje ze Sprzedawcą (np. Google, Facebook).
2.7 Przeglądarki internetowe zawierają zazwyczaj domyślne ustawienia pozwalające na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Usługobiorcy/Klienta oraz na uzyskiwanie do nich dostępu. Ustawienia te Usługobiorca/Klient może jednak zmienić w każdym czasie, w szczególności w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies albo zapewnić przekazywanie mu przez przeglądarkę informacji o każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe instrukcje w przedmiocie obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub przy wykorzystaniu funkcji pomocy dostępnej w ramach przeglądarki. Jeżeli ustawienia przeglądarki pozwalają na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies, uważa się, iż Usługobiorca/Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie takich plików.
2.8 Sprzedawca informuje, iż wprowadzenie przez Usługobiorcę/Klienta ograniczeń w zakresie korzystania z Plików Cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego.